pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Comenius - projekt Challenging the Green House Effect

Cílem dvouletého projektu Comenius partnerství Challenging the Greenhouse effect je zprostředkovat žákům a studentům ve věku 3-20 let vědomosti o globálním oteplování a skleníkovém efektu, o jejich dopadu životní prostředí a o možnostech, jak tyto jevy kompenzovat. Dalším přínosem je vzájemné poznání kultury, školství a životního stylu ve třech evropských zemích. Do projektu je zapojeno několik maďarských škol z Budapešti a okolí - 1 mateřská škola (Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata Gyermekláncfu Voda), 1 základní škola (Vermes Miklós Általános Iskola) a 2 střední odborné školy (Csonka János Muszaki Szakközépiskola és Szakiskola – koordinátor projektu, Csepel-Sziget Muszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium), 1 střední odborná škola z Německa (Herwig-Blankertz-Schule, Hofgeismar) a z české strany naše škola - Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec.


Během října a listopadu 2009 probíhalo prostřednictvím mailů představení jednotlivých škol a plánování prvního setkání.


V prosinci 2009 se zástupci jednotlivých škol sjeli do německého Hofgeismaru na první společné setkání.


Program setkání:


7.12.2009 – příjezd do Hofgeismaru, ubytování, společná večeře, agenda – seznam účastníků, jmenovky, e-maily

8.12.2009 – návštěva Herwig-Blanketrz Schule, přivítání vedoucím technického oddělení, prohlídka školy, prezentace německých studentů (Hofgeismar a jeho okolí, základní informace o německé kultuře). Oběd ve škole, návštěva zoologické zahrady v Reinhardswaldu


   


9.12.2009 – sestavení nového harmonogramu spolupráce a setkání – původně plánovaný další partner – turecká škola – se projektu nezúčastní, rozdělení úkolů, naplánována setkání v dubnu 2010 v Liberci, v září 2010 v Budapešti, v prosinci 2010 v Hofgeismaru, v březnu 2011 v Liberci a v květnu 2011 v Budapešti.

Oběd, setkání se zástupci místních novin, prohlídka Hofgeismaru

 

 


10.12.2009 – rozdělení do 3 pracovních skupin:


1. skupina – návštěva mateřské školky

2. skupina – návštěva výuky anglického jazyka

3. skupina – práce na platformě e-twinning, podrobné plánování setkání v Liberci (duben 2010)

Oběd, odjezd do Kasslu  - socha Herkula, , zámeček Lowenburg, návštěv tradičnch vánočních trhů.


   


11.12.2009 – po snídani odjezd


Od ledna do března 2010 pracovali studenti ze 2 tříd SPŠSE a VOŠ Liberec (1. a 2. ročník technického lycea) na úkolech, které jsme si v rámci projektu stanovili – L1 - příprava powerpointových prezentací o škole, Liberci, Libereckém kraji a Praze, v předmětu biologie - příprava na jarní sázení stromků – dohoda o lokalitě, výběr vhodných druhů atd. Třída L2 se v předmětu IKT věnovala výrobě plakátů o životním prostředí, třídění odpadů, naší škole, Liberci a okolí, ve výuce angličtiny měla zařazený blok o životním prostředí, energii a jejích trvale udržitelných zdrojích. Na toto téma byly zpracovány a partnerským školám zpřístupněny 3 internetové aktivity:

Environment – hangman: http://www.quia.com/hm/615120.html

Environment – millionare: http://www.quia.com/rr/568963.html

Renewable and non-renewable sources of energy: http://www.quia.com/quiz/2176276.html


Maďarská strana zprovoznila webové stránky projektu: http://globalwarming.hu a natočila video o znečištění prostředí hlukem.


V dubnu 2010 se uskutečnilo druhé společného setkání, kterého se zúčastnili učitelé i studenti z partnerských škol.


Program setkání:


12.4.2010 – příjezd, ubytování, společná večeře, agenda

13.4.2010 – návštěva SPŠSE a VOŠ, přivítání ředitelem, prohlídka školy, prezentace českých studentů (historie a současnost SPŠSE, Liberec, Liberecký kraj, Praha), výstavka plakátů s tématikou životního prostředí, oběd, prohlídka liberecké radnice, návštěva ZOO, večeře, bowling - mezinárodní turnaj studentů organizovaný českými studenty


   


14.4.2010 - výlet do Prahy – Hradčany, Petřín, Staré Město a Karlův most


   


15.4.2010 – rozdělení do 3 skupin


1. skupina – návštěva v mateřské školce Klášterní

2. skupina – návštěva ZŠ Husova – škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků

3. skupina – návštěva ve 2 vyučovacích hodinách na SPŠSE a VOŠ – na výběr byly cizí jazyky, matematika, fyzika, odborné předměty z oboru strojírenství a elektrotechnika, praktické vyučování v dílnách)


Prezentace německých studentů (globální oteplování, třídění odpadu na Herwig-Blanketrz Schule ), oběd, pracovní schůzka učitelů partnerských škol – plánování dalšího průběhu projektu, hlavně setkání v Budapešti v září 2010, návštěv IQ parku v Babylonu, večeře, bowling – mezinárodní turnaj učitelů.


   


16.4.2010 – společné foto, odjezd.Na celém programu se aktivně podíleli studenti ze tříd L1 a L2 jako organizátoři a tlumočníci.


V květnu až červnu 2010 pokračoval projekt na české straně hlavně ve třídě L1 - výsadba stromků a exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. O těchto aktivitách zpracují studenti prezentace, které jejich zástupci přednesou  na setkání v Budapešti v září 2010.


Na mezinárodní úrovni jsme se soustředili hlavně na organizaci setkání v Budapešti 13.-17.9.2010


PaedDr. Eva Poláková

24. 8. 2010

(3.9.2010 Eva Poláková)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz