pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Pokyny pro organizaci exkurzí a podobných akcí

Každá školní akce (exkurze, zájezd, výlet, návštěva kina, divadla, ...) musí mít svého garanta (organizátora) z řad pedagogických pracovníků. Pokud iniciativa vzejde od studentů, musí si nejprve nějakého garanta domluvit. S vedením školy jedná o akci pouze garant (tj. nikoliv studenti).

1.      Minimálně týden (lépe dva i více) před akcí garant informuje ředitele školy a jeho zástupce o záměru konat akci a získá prvotní souhlas s pořádáním akce.

2.      Podrobnosti akce a zajištění dohledu vyplní do evidenčního listu školní akce, prodiskutuje je se zástupcem ředitele (zápis do plánu akcí), finanční spoluúčast školy s ředitelem školy a způsob plateb a vyúčtování s hospodářkou školy.

3.      V dostatečném předstihu (týden) garant informuje kolegy a veřejnost (nejlépe elektronicky přes pedradu a www) o konání akce. Pokud se akce účastní studenti více tříd, uvede jejich seznam. O uvolnění studenta pro danou akci rozhoduje jeho třídní učitel.

4.      Nejpozději dva dny před konáním akce garant předloží zástupci ředitele podrobné informace o konané akci (garant, doprovod, účastníci, místo a čas odjezdu a návratu, adresu pobytu, spojení, program, pokyny pro účastníky, zabezpečení bezpečnosti účastníků, finanční náklady, ...)

5.      Garant akce (pedagog) odpovídá za průběh akce a dodrží všechny pokyny k zajištění bezpečnosti a zdraví žáků

6.      Po návratu z akce předloží vedení školy vyúčtování a zprávu o průběhu akce (i elektronicky pro so, si, hu). Všichni pedagogičtí pracovníci předloží do týdne k vyúčtování cestovní příkaz. Vedoucí vícedenního výletu s přenocováním mimo Liberec obvykle vykonávají příslušné práce v rámci dohody o provedení práce na výkon dalších pracovních činností spojených s organizací a vedením výletu.

 

1.2. 2012, J. Šorm

(10.10.2014 Jan Šimůnek)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz