pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Učební plán 78 - 42 - M/01 technické lyceum pro školní rok 2009/2010

Název ŠVP: technické lyceum
Kód a název oboru vzdělání: 78 - 42 - M/01 technické lyceum
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2009
Charakteristika oboru: zde>>

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty  
Český jazyk a literatura ČJL 3 3 3 3 10
Anglický jazyk ANJ 3/3 3/3 2/2 2/2 10/10
Německý jazyk NEJ 3/3 3/3 2/2 2/2 10/10
Matematika MAT 5 3 3 3 14
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 2 8
Fyzika FYZ 3/1 3/1 2 2 10/2
Chemie a ekologie CHA 2 3/1 2 0 7/1
Biologie BIO 3 0 0 0 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty          
Ekonomika EKO 0 0 0 3 3
Informační a komunikační technologie IKT 3/2 2/2 3/2 2/2 10/8
Technická dokumentace TED 3 0 0 0 3
Deskriptivní geometrie DGE 0 2 3 0 5
CAD systémy CAD 0 2/2 2/2 2/2 6/6
Strojírenství STR 0 2 2 0 4
Elektrotechnika ELE 0 2 2 0 4
Povinně volitelné předměty          
Cvičení z cizího jazyka ANJ/NEJ 0 0 2/2 2/2 4/4
Matematicko-fyzikální cvičení CVM/CVF 0 0 0 2/2 2/2
Volitelný předmět ELE/STR 0 0 0 3/3 3/3
Technická měření TMS/TME 0 0 0 3/3 3/3
 
Celkem vyučovacích hodin 32 32 32 33 129
(9.9.2010 Jindřich Burian)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz