pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

ICT vzdělávání - modul PU

Školení využití počítačové sítě ve výuce

Cíle

Cílem modulu je seznámit učitele teoreticky i prakticky s možnostmi a různými podobami elearningu ve školní praxi využívajících možností počítačových sítí, a to jak z pohledu učitele, tak z pozice žáka, a umožnit učitelům prakticky si vyzkoušet vybrané prostředky ICT tak, aby byli připraveni podle svých potřeb a představ začlenit prvky elearningu do své výuky, navrhnout, připravit a v praxi se svými žáky/studenty ověřit svůj vlastní elearningový projekt.

Kurz se zaměří na:

  • vybrané technologie pro zajištění a podporu procesů předávání učebních materiálů, komunikace a spolupráce mezi účastníky výuky, zpětné vazby a hodnocení výsledků výuky a učení prostřednictvím počítačové sítě (LAN, Internetu)
  • práci s hotovými ukázkami připravenými v MOODLE a WebQuest pro výuku na ZŠ a SŠ
  • návrh a tvorbu materiálů a učebních aktivit s on-line podporou, kterou lze využít nejen k samostudiu, ale i ve školní výuce na ZŠ a SŠ

Modul je univerzální, je určen všem pedagogickým pracovníkům bez ohledu na jejich předmětovou specializaci (aprobaci), kteří se zajímají o integraci informačních a komunikačních technologií ve výuce a na podporu procesu učení s využitím počítačových sítí.

Organizace školení

Školení probíhá v prostorách školicího pracoviště. Po dohodě mezi školicím pracovištěm a vedením školy či školského zařízení, ze kterého je více účastníků školení, může školení probíhat také přímo v prostorách této školy či školského zařízení, má-li odpovídající technické a programové vybavení.

OBSAH ŠKOLENÍ

  • Vysvětlení pojmu elearning (e+learning)..
  • ICT podpora vybraných základních edukačních procesů.
  • Vzdělávací obsah v digitální formě: hotové ukázky a tvorba. Doporučení pro tvorbu vybraných typů učebních materiálů.
  • Vybraná LMS/CLS pro podporu výuky a žákova procesu učení: WebQuest. MOODLE.
  • Návrh a tvorba scénáře vlastního elearningového projektu použitelného ve školní praxi).
  • Ověření elearningového projektu v praxi. Závěrečná práce a její obhajoba.

(4.12.2005 Tomáš Kazda)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz