Zápočet z článku na Wikipedii: Porovnání verzí

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání
m (Wanted: +link)
(Wanted: +link)
Řádka 3: Řádka 3:
 
== Wanted ==
 
== Wanted ==
 
Návrhy pro překlad či rozšíření článku:
 
Návrhy pro překlad či rozšíření článku:
 +
* https://en.wikipedia.org/wiki/NAT_traversal
 
* https://en.wikipedia.org/wiki/Hole_punching_(networking)
 
* https://en.wikipedia.org/wiki/Hole_punching_(networking)
* https://en.wikipedia.org/wiki/NAT_traversal
+
* https://en.wikipedia.org/wiki/UDP_hole_punching
 +
* https://en.wikipedia.org/wiki/TCP_hole_punching
 +
* https://en.wikipedia.org/wiki/ICMP_hole_punching
 
* https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADdy_IP_adres
 
* https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADdy_IP_adres
 
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C4%8Derp%C3%A1n%C3%AD_IPv4_adres
 
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C4%8Derp%C3%A1n%C3%AD_IPv4_adres
Řádka 31: Řádka 34:
 
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Mail_Transfer_Agent
 
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Mail_Transfer_Agent
 
* https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_packet_inspection
 
* https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_packet_inspection
* https://en.wikipedia.org/wiki/Hole_punching_(networking)
 
 
* https://en.wikipedia.org/wiki/Load/store_architecture
 
* https://en.wikipedia.org/wiki/Load/store_architecture
 
* https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_mapping
 
* https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_mapping

Verze z 27. 1. 2017, 10:25

Zápočtem z článku na Wikipedii je možné elegantně a kreativně naplnit formální požadavky pro udělení zápočtu v rámci projektu WikiProjekt Informatika do kapsy. Příspěvek do internetové encyklopedie Wikipedie musí splňovat níže uvedené podmínky a případné další podmínky dohodnuté při výuce. Konečným arbitrem je v každém případě vyučující zapisující zápočet. Po vypracování zašlete vyučujícímu odkaz(y) na článek e-mailem.

Wanted

Návrhy pro překlad či rozšíření článku:

Podmínky udělení zápočtu

 • příspěvek musí být v rozsahu nejméně 4 kB čistého textu
  • samostatně vytvořený obrázek hranici snižuje
  • velikost článku je zobrazena v historii editací stránky
  • pokud je článků více, počítá se součet úprav daného uživatele
 • příspěvek musí souviset s předmětem, ze kterého má být zápočet udělen
  • například s předmětem Unix nesouvisí Visual Studio od Microsoftu
  • v případě pochybností kontaktujte vyučujícího
 • příspěvek musí být vhodný pro encyklopedii, tj. zejména:
  • neutrální postoj (nechválíme konkrétní produkt)
  • akceptovaný ostatními Wikipedisty
   • pokud vám s úpravou článku někdo pomůže, buďte rád, že článek bude celkově kvalitnější
   • pokud je vložena šablona, že článek potřebuje úpravy, respektujte ji
  • nesmí dojít k porušení autorských práv
   • lze překládat texty z cizojazyčných Wikipedií
   • lze vytvořit vlastní formulaci textu (na základě čerpání z přednášek nebo různých pramenů)
   • článek nesmí být variací jediného textu (kniha, populární článek)
   • nesmí být použit nebo přeložen cizí článek bez souhlasu jeho autora (tzv. copyvio)
   • použité prameny musí být uvedeny
 • text musí dodržovat základní typografická pravidla
  • vztahuje se též na gramatickou správnost
  • nainstalujte si do prohlížeče korektor překlepů (viz dále)
 • článek musí splňovat podmínky Vzhled a styl (zde je k dispozici i příklad kostry článku)
 • článek musí být srozumitelný (pozor na strojové překlady, které kvůli nepřesnosti často mění smysl původního sdělení)
 • článek musí být prolinkován do souvisejících článků
  • odkaz na cizojazyčný ekvivalent (tzv. InterWiki – nejlépe na anglický, zbytek doplní automaticky robot)
  • odkazy na články, které popisují použité termíny
  • odkazy na nově založený článek z již existujících článků – použijte vyhledávání na Wikipedii nebo Google
 • po dokončení (nebo i v průběhu) tvorby článku kontaktujte vyučujícího mailem, abyste se vyhnuli odmítnutí nebo požadavku na vylepšení při osobní návštěvě

Psaní článku

 • do Firefoxu si nainstalujte kontrolu pravopisu (již při psaní vás upozorní na překlepy atp.)
 • při psaní článku dbejte na zde uvedená pravidla
 • pozor na pravidla, která pro psaní platí i na různé zvláštnosti (viz např. Spory na Wikipedii aneb válka o "h")
 • nezapomeňte, že článek není váš, ale patří celé komunitě, která ho bude nejen nemilosrdně upravovat, ale také kriticky hodnotit
 • jako vzor použijte Nejlepší články a Dobré články české Wikipedie, ale i články svých kolegů
 • u všech stránek lze zvolit Editovat a podívat se, jak je zdrojový kód článku napsán
 • pročtěte si nápovědu (odkaz v levém sloupci na okraji stránky); anglická nápověda je komplexnější (případně i jiné jazykové překlady)

Nový článek

 • nový článek můžete založit pomocí speciální stránky (v nápovědě Wikipedie)
 • názvy článků se uvádějí v jednotném čísle
 • používá se český název nebo zažitý přejatý anglický termín (např. Secure Hash Algorithm)
 • vznikají-li problémy s více významy, používají se rozcestníky

Změny v článku

 • při editaci článku VŽDY VYPLŇUJTE SHRNUTÍ (např. rozšíření, upřesnění, překlepy, korekce odkazů atp.)
 • do shrnutí můžete napsat i poznámky k článku, např. co ještě chybí, co by se mělo opravit – ale vždy stručně a jen faktické poznámky (tj. bez hodnocení, zabarvení, vlastních názorů atp.)
 • používejte tlačítko Ukázat náhled, aby historie úprav nebyla plná malých změn
 • podle rozsahu změn zaškrtněte Malá editace, aby orientace v historii byla snazší
 • seznam symbolů pro formátování textu naleznete v nápovědě Wikipedie.

Struktura článku

 • dodržujte závazné názvy kapitol podle kostry článku podle Vzhled a styl

Cizojazyčná slova

Ve Wikipedii je snaha používat české termíny všude, kde jsou v českém jazyce zažité. V každém případě je vhodné na začátku článku uvést i příslušný (nejlépe anglický) ekvivalent, k čemuž se používá šablona Vjazyce2, viz např. perex (úvod) článku Roura (Unix):

Roura ({{Vjazyce2|en|pipeline}}) ...

Odkazy

 • odkazy na jiné stránky Wikipedie zajišťují provázanost článků a jsou nezbytné
 • odkazy v článku se uvádějí jen na stránky, které jsou k významu článku relevantní
 • odkazy se uvádějí u výrazu jen jednou, u delších článků nejvýše jednou v každém odstavci (má-li to pro článek význam)
 • odkazy se uvádějí i na články, které v české Wikipedii zatím neexistují, ale jsou to termíny, které by existovat měly (viz např. jména osob na stránce Didaktika)
 • výrazy či slovní spojení je potřeba ve Wikipedii dohledávat
 • odkaz je vždy na hlavní název článku a ne na přesměrování
  • např. SHA je přesměrování na Secure Hash Algorithm
  • vodítkem může být i odkaz, který se v dolní liště prohlížeče objeví při najetí na horní menu článek
  • článek má v nadpisu vždy svůj plný název (zde Secure Hash Algorithm)
  • v URL se místo mezer uvádějí podtržítka (zde Secure_Hash_Algorithm)
  • národní znaky se v URL kódují (např. V%C3%BDuka)
  • v textu se v odkazech uvádějí mezery a normální národní znaky
  • první písmeno nemusí být v odkazu velké (i když stránky mají první písmeno velké)
 • pokud je nutné skloňovat, použije se znak trubky, za který se uvede modifikovaný tvar
 • pokud se skloňuje jen přidáním písmene, uvede se toto písmeno za hranaté závorky (Wiki odkaz se znakem propojí)
[[výuka]]           zobrazí se odkaz s textem: výuka
[[výuka|výuky]]        zobrazí se odkaz s textem: výuky
[[znak]]y           zobrazí se odkaz s textem: znaky
[[Secure Hash Algorithm]]   zobrazí se odkaz s textem: Secure Hash Algorithm
[[Secure Hash Algorithm|SHA]] zobrazí se odkaz s textem: SHA

Překlad z jiného jazyka

Při překladu článku z jiného jazyka používejte šablonu pro překlad, aby bylo zřejmé, odkud jste čerpali. Někdy se uvádí i revize zdrojového článku (jako třetí parametr), ale není to nezbytně nutné, protože u české i anglické Wikipedie existuje historie úprav a články jsou (většinou) krátké, takže se lze snadno zorientovat. Rozhodně tím ale nic nezkazíte. Šablona se obvykle umisťuje na konec článku (před kategorie) nebo do referencí (viz odkaz do diskuze výše). Např. pro překlad EN článku Socket A použijte:

{{Překlad|en|Socket A}}

Kategorie

Kategorie zařazuje článek a je jeho nutnou součástí, viz seznam kategorií, např:

[[Kategorie:Informatika]]

InterWiki

InterWiki odkazy umožňují provázat stejné články v různých jazycích. Vkládají se až na úplný konec článku. Stačí uložit odkaz jen pro jeden jazyk, ostatní doplní později automaticky robot. Tj. např. pro odkaz na EN článek Socket A použijte:

[[en:Socket A]]

Zápis zdrojových kódů

Zdrojový kód programu se zapisuje mezi značky <source>

 <source lang="pascal">
 for (i:=1; i<=10; i:=i+1) {
  ...
 }
 </source>

Životopisy osobností

Osobnosti musí mít modifikátory pro třídění podle příjmení (aby byly ve výpisech kategorií setříděny dobře). Dále musí mít kategorie pro narození a úmrtí s příslušným letopočtem (viz např. Johann Heinrich Pestalozzi nebo pravidla psaní biografie ve Wikipedii). V případě žijících pak místo kategorie Úmrtí použijeme kategorii Žijící lidé, tj.: [[Kategorie:Žijící lidé]], viz např.: Ben Affleck.

{{DEFAULTSORT:Pestalozzi, Johann Heinrich}}
[[Kategorie:Pedagogika]]
[[Kategorie:Narození 1746]]
[[Kategorie:Úmrtí 1827]]

Obrázky

 • český návod pro vkládání obrázků
 • každá jazyková verze Wikipedie má vlastní databázi obrázků
 • existuje společná databáze obrázků – tzv. Commons
 • obrázky z cizojazyčných verzí Wikipedie nelze v české přímo použít, je nutné je nejprve přetáhnout do Commons (viz český návod výše)
 • můžete vytvořit vlastní obrázek pro českou Wikipedii a je-li jazykově neutrální, uložte ho do Commons
 • obrázky nelze odnikud kopírovat (ani z Internetu), protože tím porušujete autorský zákon
 • u každého nově uloženého obrázku musí být uvedena licence, jinak bude smazán
 • pro fotografie používejte formát JPEG
 • pro obrázky s texty a čárovou grafikou používejte formát PNG (nebo výjimečně GIF) s vhodně redukovanou paletou