Vytváření nových procesů v jazyce C

Z Milan Kerslager
Verze z 6. 4. 2009, 20:41, kterou vytvořil Milan.Kerslager (diskuse | příspěvky) (+kat)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vznik nových procesů je v unixových systémech spojen se dvěma funkcemi – fork() a exec(). Nejprve se blíže podíváme na rodinu funkcí exec, kterých je několik. Liší se způsobem, jakým jsou jim předávány parametry, možnostmi v zadávání parametrů a způsobem spuštění nového procesu. Jejich společným principem je nahrazení právě vykonávaného programu programem jiným, který je načten do stejného paměťového prostoru. Tím dojde k plnému nahrazení běžícího programu. Zachován zůstane PCB (Process Control Block), tj. např. PID (Process IDentification), práva souboru a také otevřené soubory a proměnné prostředí. Při volání funkce exec je potřeba na tyto okolnosti dávat pozor. Nejčastější chybou bývají zapomenuté otevřené deskriptory souborů nebo nežádoucí proměnné prostředí.

V následujícím příkladu je použita funkce execl(), která vyžaduje, aby spouštěný program byl zadán s plnou cestou a je možné předávat přepínače a parametry jako na příkazovém řádku v shellu.

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main ()
{
 int ret;
 printf("Start... execl /bin/ls\n");
 ret = execl ("/bin/ls", "ls", "-l", (char *)0);
 printf("Chyba: navrat uz nebude\n");
 return 1;
}

Další příklad používá funkci execle(), která umožňuje nastavit proměnné prostředí. Nedojde tedy k dědění proměnných prostředí z rodiče, což může být užitečné v případech, kdy by mohlo dojít k nežádoucímu ovlivnění nově spuštěného programu. Na řádku 6 jsou připravené proměnné prostředí HOME a LOGNAME. Pomocí funkce execle se následně spustí příkaz printenv, který vypíše všechny proměnné prostředí. Po spuštění programu budou ve výpisu jen výše zmíněné 2 proměnné HOME a LOGNAME. Pokud byste zkusili stejný příkaz spustit v předchozím příkladu, bude vypsáno nepoměrně více proměnných prostředí, které jsou při použití execl zděděny od rodiče.

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main ()
{
 int ret;
 char *env[] = { "HOME=/usr/home", "LOGNAME=home", (char *)0 };
 printf("Start... exec /usr/bin/printenv\n");
 ret = execle ("/usr/bin/printenv", (char *)0, env);
 printf("Chyba: navrat uz nebude\n");
 return 1;
}

Funkce fork slouží k vytvoření procesu potomka, který je identický s rodičem. Rozlišení mezi rodičem a potomkem je možné pomocí testování návratového kódu funkce fork. Rodič získá po návratu funkce PID procesu potomka. Potomek získá jako návratový kód 0 (nulu), protože si může zjistit svoje PPID (Parent PID, tj. číslo procesu rodiče) pomocí funkce getppid() (není potřeba žádný parametr).

V níže uvedeném programu se řádky 12 až 15 budou provádět jen v procesu potomka a řádky 17 až 24 jen v rodičovském procesu, přičemž kód na řádcích 17 až 18 bude proveden jen v případě neúspěchu funkce fork. Neúspěšný návrat z funkce fork nastane pouze v neobvyklých případech, například při vyčerpání povoleného množství procesů pro přihlášeného uživatele nebo při celkovém zahlcení celého systému (například z důvodu vyčerpání dostupné paměti, vyčerpání maximálního počtu současně spustitelných procesů a podobně).

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
int main ()
{
 pid_t pid;
 int retcode;
 pid = fork();
 if (pid == 0) {
  printf("Potomek...\n");
  sleep(1);
  printf("Potomek skoncil\n");
  exit(99);
 } else if (pid < 0) {
  printf("Fork selhal\n");
  exit(2);
 } else {
  printf("Rodic zna PID potomka: %d...a ceka na jeho konec\n",pid);
  wait(&retcode);
  printf("Potomek skoncil s kodem: %d\n",WEXITSTATUS(retcode));
  printf("Rodic konci\n");
  exit(3);
 }
 exit(1);
}

Cvičení

Příklad 1
Napište program démon, který se zbaví svého rodiče (rodičem se stane proces init) a odpojí se od terminálu.
Příklad 2
Napište démona, který neodpojí od terminálu svůj výstup a po přijetí signálu vypíše hlášení.
Příklad 3
Napište obdobu programu nohup.
Příklad 4
Napište síťového démona, který po připojení klienta odštěpí potomka, který klienta obslouží. Klient bude reagovat na jakýkoliv vstup pouze vlastní identifikací.