Skript-SMART

Z Milan Kerslager
Verze z 10. 5. 2007, 18:00, kterou vytvořil Milan.Kerslager (diskuse | příspěvky) (Založení článku)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Skript řeší automatické spouštění S.M.A.R.T. testů. Pokud je spuštěn s parametrem short, je spuštěna zkrácená verze selftestu (cca 2 minuty – na disku se zkontrolují čtením náhodné sektory). Bez parametru jsou na všech nalezených discích spuštěny dlouhé testy (desítky minut až několik hodin podle velikosti – disk se zkontroluje čtením úplně celý).

   1 #!/bin/bash
   2
   3 PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
   4 TEMP=$(/bin/mktemp /tmp/disktest-smart.XXXXXX)
   5 case $1 in
   6     short)
   7      TEST=short
   8       ;;
   9     *) TEST=long
  10       ;;
  11 esac
  12 for DRIVE in /dev/hd[a-z] /dev/sd[a-z]; do
  13  BASEDRIVE=$(basename $DRIVE)
  14  # if it is IDE disk and does not honor SMART, don't ask via smartctl
  15  if ! [ -d /proc/ide/$BASEDRIVE -a ! -f /proc/ide/$BASEDRIVE/smart_values ]; then
  16   # does the disk SMART capable?
  17   smartctl -q silent $DRIVE
  18   RET=$?
  19   if [ $(($RET & 2)) -eq 0 -a $(($RET & 4)) -eq 0 ]; then
  20    # do we have to enable S.M.A.R.T?
  21    if smartctl -c $DRIVE | grep -q 'SMART Disabled'; then
  22     smartctl -s on $DRIVE
  23    fi
  24    # does disk have 'No Self-test supported'
  25    if ! smartctl -c $DRIVE | grep -q 'No Self-test supported'; then
  26     if smartctl -c $DRIVE | grep -q 'Self-test routine in progress'; then
  27      echo "Self-test routine already in progress for disc $DRIVE, skipping..." > /dev/null
  28     else
  29      echo "smartctl -t $TEST $DRIVE" > $TEMP
  30      if ! smartctl -t $TEST $DRIVE >> $TEMP 2>&1; then
  31       mail -s "S.M.A.R.T. failed on $DRIVE" root < $TEMP > /dev/null
  32      fi
  33     fi
  34    fi
  35    sleep 5
  36   fi
  37  fi
  38 done
  39 rm -f $TEMP

Skript je vhodné umístit do adresáře /etc/cron.daily/, aby byl spuštěn jednou denně. DO souboru /etc/cron.d/disktest-smart-short pak umístíme jeden řádek. který zajistí spouštění krátkých testů každých 6 hodin:

0 */6 * * * root exec /etc/cron.daily/disktest-smart short

V systému by měl běžet démon smatrd v monitorovacím režimu, aby v případě selhání selftestu byl automaticky poslán mail správci počítače.