Raspberry Pi: Instalace

Z Milan Kerslager
Verze z 27. 2. 2017, 10:05, kterou vytvořil Milan.Kerslager (diskuse | příspěvky) (Založení článku)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Raspberry Pi používá distribuci Raspbian. Ke stažení je na adrese:

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

ZIP soubor obsahuje obraz disku s distribucí, který je potřeba zapsat na MicroSD kartu. Zapsání obrazu smaže z MicroSD karty veškerá data. Kartu pak vložíme do Raspberry Pi a spustíme. Po chvíli příprav se připravený systém spustí.

Windows

TODO

Linux

V Linuxu je potřeba ZIP soubor rozbalit a zapsat obsažený .img soubor na MicroSD kartu. Použít lze různé metody, například příkaz dd. Nejprve vložte MicroSD kartu do USB adaptéru a ten do počítače. Nepřipojujte vloženou kartu.

Nejprve je potřeba zjistit, pod kterým názvem vložená karta vystupuje. Po vložení se její označení objeví ve výpisu příkazu dmesg a též v seznamu blokových zařízení v souboru /proc/partitions:

dmesg
cat /proc/partitions

Obraz je potřeba zapsat na celou MicroSD kartu, nikoliv do oddílu. Tj. jako výstupní zařízení je potřeba použít název bez koncového čísla, například /dev/sdb:

dd bs=4M if=2017-01-11-raspbian-jessie.img of=/dev/sdb status=progress

Zápis bude poměrně dlouho trvat, protože rychlost bude mezi 8 až 10 MB/s a obraz má přes 4 GiB, bude zápis trvat asi 9 minut.

Pokud váš příkaz dd nepodporuje parametr status=progress, lze sledovat zápis pomocí příkazu dstat:

dstat -D total,sda,sdb