Raspberry Pi: Instalace: Porovnání verzí

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání
(Založení článku)
 
(Raspberry Pi Imager)
 
Řádka 1: Řádka 1:
Raspberry Pi používá distribuci Raspbian. Ke stažení je na adrese:
+
Zapište systém na MicroSD kartu pomí nástroje Raspberry Pi Imager z adresy:
  
  https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
+
  https://www.raspberrypi.com/software/
 
 
ZIP soubor obsahuje obraz disku s distribucí, který je potřeba zapsat na MicroSD kartu. Zapsání obrazu smaže z MicroSD karty veškerá data. Kartu pak vložíme do Raspberry Pi a spustíme. Po chvíli příprav se připravený systém spustí.
 
 
 
== Windows ==
 
TODO
 
 
 
== Linux ==
 
V Linuxu je potřeba ZIP soubor rozbalit a zapsat obsažený <code>.img</code> soubor na MicroSD kartu. Použít lze různé metody, například příkaz <code>dd</code>. Nejprve vložte MicroSD kartu do USB adaptéru a ten do počítače. Nepřipojujte vloženou kartu.
 
 
 
Nejprve je potřeba zjistit, pod kterým názvem vložená karta vystupuje. Po vložení se její označení objeví ve výpisu příkazu <code>dmesg</code> a též v seznamu blokových zařízení v souboru <code>/proc/partitions</code>:
 
 
 
dmesg
 
cat /proc/partitions
 
 
 
Obraz je potřeba zapsat na celou MicroSD kartu, nikoliv do oddílu. Tj. jako výstupní zařízení je potřeba použít název bez koncového čísla, například <code>/dev/sdb</code>:
 
 
 
dd bs=4M if=2017-01-11-raspbian-jessie.img of=/dev/sdb status=progress
 
 
 
Zápis bude poměrně dlouho trvat, protože rychlost bude mezi 8 až 10 MB/s a obraz má přes 4&nbsp;GiB, bude zápis trvat asi 9 minut.
 
 
 
Pokud váš příkaz <code>dd</code> nepodporuje parametr <code>status=progress</code>, lze sledovat zápis pomocí příkazu <code>dstat</code>:
 
 
 
dstat -D total,sda,sdb
 

Aktuální verze z 23. 5. 2022, 09:19

Zapište systém na MicroSD kartu pomí nástroje Raspberry Pi Imager z adresy:

https://www.raspberrypi.com/software/