PCS1

Z Milan Kerslager
Verze z 12. 5. 2007, 19:14, kterou vytvořil Milan.Kerslager (diskuse | příspěvky) (Založení článku)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Materiály

  1. KERŠLÁGER, Milan. Materiály ke studiu [online]. c2006, poslední revize 20.1.2003 [cit. 20.1.2003]. <http://www.pslib.cz/ke/Materiály>.

Doporučená literatura

  1. HORÁK, Jaroslav. Hardware pro pokročilé. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. 372 s. ISBN 80-7226-553-9.
  2. MUELLER, Scott. Osobní počítač. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 862 s. ISBN 80-7226-796-5.