Otázky z PCS 2016 - V3 léto: Porovnání verzí

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání
(Založení stránky)
 
m (-duplicita)
Řádka 51: Řádka 51:
 
#* [[csw:RAID|RAID]], [[csw:Logical Volume Management|LVM]], [[csw:Záloha (informatika)|zálohování dat]] (úplná a inkrementální záloha, média pro zálohování, [[csw:Linear Tape Open|LTO]]), [[csw:Object storage device|OSD]]
 
#* [[csw:RAID|RAID]], [[csw:Logical Volume Management|LVM]], [[csw:Záloha (informatika)|zálohování dat]] (úplná a inkrementální záloha, média pro zálohování, [[csw:Linear Tape Open|LTO]]), [[csw:Object storage device|OSD]]
 
#* [[csw:Path (informatika)|cesta]] absolutní a relativní, [[csw:Pracovní adresář|pracovní adresář]], proměnná [[csw:PATH (proměnná)|PATH]]
 
#* [[csw:Path (informatika)|cesta]] absolutní a relativní, [[csw:Pracovní adresář|pracovní adresář]], proměnná [[csw:PATH (proměnná)|PATH]]
# Specifické soubory v OS
 
#* statické a dynamické [[csw:Knihovna (programování)|knihovny]] ([[enw:Dynamic-link library|DLL]], .so, .a), sdílení knihoven v paměti
 
#* spustitelné soubory ([[csw:EXE|EXE]], [[csw:Executable and Linkable Format|ELF]]), [[enw:Position-independent code|PIC kód]]
 
# [[csw:Meziprocesová komunikace|Spolupráce mezi procesy]]
 
#* [[csw:Signál (informatika)|signály]], [[enw:Message passing|zasílání zpráv]], [[csw:Roura (Unix)|roura]], [[csw:Pojmenovaná roura|pojmenovaná roura]], [[enw:Unix domain socket|unixový soket]]
 
#* [[csw:Sdílená paměť|sdílená paměť]], [[csw:Souběh|souběh]], [[csw:Kritická sekce|kritická sekce]], kritická oblast
 
#* [[csw:Synchronizační primitivum|synchronizační primitiva]] ([[csw:Zámek (informatika)|zámek]], [[csw:TSL|TSL]], [[csw:Semafor (synchronizace)|semafory]]), problém aktivního čekání
 
#* [[csw:Deadlock|uváznutí]], [[csw:Spooling|spooling]], <strike>[[enw:Read-copy-update|read-copy-update]]</strike>
 
# [[csw:Správa paměti|Správa paměti]] v operačním systému
 
#* [[csw:Elektronická paměť|rozdělení pamětí]] ([[csw:Registr procesoru|registr procesoru]], [[csw:Cache|cache]], [[csw:Operační paměť|operační paměť]], [[csw:RAM|RAM]], [[csw:Vnější paměť|vnější paměť]])
 
#* přidělování celé paměti ([[csw:CP/M|CP/M]]), přidělování pevných bloků paměti ([[enw:MFT (operating system)|MFT]]), [[enw:Relocation (computer science)|relokace]], [[enw:Position-independent code|PIC]]
 
#* přidělování bloků paměti proměnné velikosti ([[csw:MVT|MVT]], [[csw:Disk Operating System|DOS]])
 
#* [[csw:Dynamická alokace paměti|dynamická alokace paměti]] ([[enw:C dynamic memory allocation|malloc()]], free(), [[csw:Garbage collector|garbage collector]]), mapa paměti procesu ([http://lwn.net/Articles/91829/ v Linuxu])
 
# [[csw:Segmentace|Segmentace paměti]]
 
#* segment a offset, ochrana paměti (ochrana segment registru, mezní registr)
 
#* fragmentace paměti, setřásání segmentů, swapování
 
# [[csw:Stránkování|Stránkování paměti]]
 
#* adresní prostor procesu, [[enw:Page table|tabulka stránek]], převod virtuální adresy na fyzickou adresu
 
#* ochrana paměti (metoda zámků a klíčů), segmentace se stránkováním na žádost
 
# Stránkování na disk
 
#* mechanismus [[csw:Virtuální paměť|virtuální paměti]], výpadek stránky, algoritmy výběru stránky
 
#* [[enw:Memory-mapped file|mapování souborů do paměti]], [[enw:Out of memory|OOM]], [[enw:Thrash (computer science)|memory thrashing]] (swap to death)
 
# Souborové systémy
 
#* účel [[csw:Souborový systém|souborových systémů]], [[csw:Adresář|adresář]], [[csw:Soubor|soubor]], [[csw:Formátování disku|formátování]], [[csw:Diskový oddíl|diskové oddíly]], [[csw:File Allocation Table|FAT]], [[csw:NTFS|NTFS]], [[csw:Ext4|ext4]]
 
#* [[csw:Fragmentace (informatika)|fragmentace]], [[csw:Žurnálovací systém souborů|žurnálování]], [[csw:Disková kvóta|kvóty]], [[enw:Extent (file systems)|extenty]]
 
# Správa souborových systémů
 
#* [[enw:Network file system|síťové]] a [[enw:Distributed file system|distribuované]] souborové systémy, práce se soubory ([[csw:Open (systémové volání)|otevírání]], čtení, zápis, [[csw:Zámek (informatika)|zamykání]], [[enw:Memory-mapped file|mapování do paměti]])
 
#* [[csw:RAID|RAID]], [[csw:Logical Volume Management|LVM]], [[csw:Záloha (informatika)|zálohování dat]] (úplná a inkrementální záloha, média pro zálohování, [[csw:Linear Tape Open|LTO]]), [[csw:Object storage device|OSD]]
 
#* [[csw:Path (informatika)|cesta]] absolutní a relativní, [[csw:Pracovní adresář|pracovní adresář]], proměnná [[csw:PATH (proměnná)|PATH]]
 
# Specifické soubory v OS
 
#* statické a dynamické [[csw:Knihovna (programování)|knihovny]] ([[enw:Dynamic-link library|DLL]], .so, .a), sdílení knihoven v paměti
 
#* spustitelné soubory ([[csw:EXE|EXE]], [[csw:Executable and Linkable Format|ELF]]), [[enw:Position-independent code|PIC kód]]
 
  
 
[[Kategorie:Otázky|6]]
 
[[Kategorie:Otázky|6]]

Verze z 21. 5. 2015, 10:32

Otázky jsou určeny pro závěrečnou zkoušku třídy V3 z předmětu PCS (Počítačové systémy) ve školním roce 2015/2016 (tématem jsou operační systémy). Stránka bude během semestru upravována, aby rozsah otázek odpovídal probranému učivu. Odkazované články ve Wikipedii nemusí být přesné a úplné, avšak je vhodné je rozšiřovat v rámci zápočtu z článku na Wikipedii. Podpůrné materiály, slajdy i fotografie tabulí naleznete na stránce Výuka.

Počítačové systémy

 1. Základní pojmy operačních systémů
 2. Operační systémy
 3. Mikroprocesory
 4. Hardwarové prostředky využívané operačním systémem
 5. Procesy v operačním systému
 6. Počítačová bezpečnost
 7. Spolupráce mezi procesy
 8. Správa paměti v operačním systému
 9. Segmentace paměti
  • segment a offset, ochrana paměti (ochrana segment registru, mezní registr)
  • fragmentace paměti, setřásání segmentů, swapování
 10. Stránkování paměti
  • adresní prostor procesu, tabulka stránek, převod virtuální adresy na fyzickou adresu
  • ochrana paměti (metoda zámků a klíčů), segmentace se stránkováním na žádost
 11. Stránkování na disk
 12. Souborové systémy
 13. Správa souborových systémů