Kostra WWW stránky

Z Milan Kerslager
Verze z 13. 4. 2015, 08:21, kterou vytvořil Milan.Kerslager (diskuse | příspěvky) (HTML 5: +meta)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Kostra WWW stránky slouží jako příklad.

Použitelné kódování znaků:

 • UTF-8 – standardní univerzální kódování používané na WWW stránkách (lze zobrazit jakékoliv znaky různých národních abeced)
 • ISO-8859-2 – standardizované kódování pro Střední Evropu (jednobajtové), dnes pro WWW stránky už není vhodné
 • windows-1250 – nevhodné a nestandardizované kódování z MS Windows (typicky staré webové stránky)

HTML 5

Příklad je podle W3C[1] upravený pro češtinu (atribut lang). Webové soubory uložené v UTF-8 by neměly mít na začátku BOM značku[2] (tzv. „byte order mark“, což bohužel dělá například Zápisník z MS Windows). V systému MS Windows proto pro editaci používejte volně šiřitelný Notepad++.[3]

<!DOCTYPE HTML>
<HTML lang="cs">
<HEAD>
  <TITLE>Titulek stránky v horní liště okna</TITLE>
  <META CHARSET="UTF-8">
</HEAD>
<BODY>

Tělo WWW stránky

</BODY>
</HTML>

Značka pro odkaz na externí CSS (typicky je vložena do sekce <HEAD>):

<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="mojestyly.css">

Další metaznačky vkládané do sekce <HEAD> (slouží pro vylepšení pozice ve vyhledávačích):

<meta name="description" content="Jazykolamy pro znalce">
<meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
<meta name="author" content="René Hužva">

HTML 4

Na řádcích 8 až 13 jsou zakomentované jiné varianty kódování. Použijte pouze jeden řádek s příslušným kódováním (tj. s řetězcem charset=) podle toho, jaké při editaci používáte:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Titulek stránky v horní liště okna</TITLE>
  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <META http-equiv="Content-Language" content="cs">
  <META NAME="author" content="René Hužva">
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">

Tělo WWW stránky

</BODY>
</HTML>

Reference

 1. http://www.w3.org/TR/html5/document-metadata.html#document-metadata
 2. https://cs.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark
 3. http://notepad-plus-plus.org/