IP datagram

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání
Formát IP datagramu
Bajty 0 1 2 3
Bajt 0 až 3   Verze   Délka hl. Typ služby Celková délka
Bajt 4 až 7 Identifikace Příznaky Offset fragmentu
Bajt 8 až 11 TTL Protokol Kontrolní součet hlavičky
Bajt 12 až 15 Adresa odesílatele
Bajt 16 až 19 Adresa cíle
Bajt 20 až 23 Volby Výplň
... Data

IP datagram obsahuje hlavičku a za ní následují přepravovaná data. Tabulka popisuje strukturu hlavičky:

 • Verze: číslo použité verze IP – zde 4
 • Délka hl.: délka hlavičky v násobku čtyřech oktetů (volby mohou být různě dlouhé)
 • Typ služby (TOS, Type of Service): původně mělo určovat charakter přepravovaných dat, podle kterého se mělo řídit výběr trasy; nikdy nebylo využito, nyní nahrazeno QoS
 • Celková délka: délka datagramu v oktetech
 • Identifikace: jednoznačná identifikace datagramu; využívá se při fragmentaci (fragmenty mají stejný)
 • Příznaky: řízení fragmentace (More fragments, Don’t fragment)
 • Offset fragmentu: pozice fragmentu v původním datagramu (v násobcích osmi oktetů)
 • TTL (Time To Live): směrovače snižují položku alespoň o jedničku; pokud dosáhne nuly, je datagram zahozen a odesílatel je informován ICMP zprávou; brání zacyklení
 • Protokol: číslo protokolu uloženého v datové části podle RFC 1700 (TCP: 6, UDP: 17, ICMP: 1, EGP: 8, …)
 • Kontrolní součet hlavičky: nesouhlasí-li, je datagram zahozen
 • Adresa odesílatele: IPv4 adresa síťového rozhraní, které datagram vyslalo
 • Adresa cíle: IP adresa síťového rozhraní, kterému je datagram určen
 • Volby: doplňující speciální informace nebo požadavky (např. seznam routerů); obvykle nejsou použity (v tabulce zvýrazněno barevně)
 • Výplň (Padding): nenese žádnou informaci, slouží k zaokrouhlení délky hlavičky na násobek čtyř bajtů v případě použití výše uvedených volitelných voleb
 • Data: obsahuje přepravovaná data