Editor Vim

Z Milan Kerslager
Verze z 29. 11. 2009, 16:03, kterou vytvořil Milan.Kerslager (diskuse | příspěvky) (Založení článku)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Editor Vim je klasickým editorem unixových systémů. Název je zkratka Vi Improved, která odkazuje na to, že jeho předchůdcem je editor vi, jenž byl jedním z prvních editorů, který využíval celoobrazovkový režim textového terminálu (tj. schopnost zapsat text na jakoukoliv pozici šachovnice textového režimu). Jeho hlavní předností je, že je orientovaný na programátora, vše lze ovládat pomocí klávesnice (bez přehmatávání na myš) a fakt, že vi je již hodně dlouho standardním editorem, který je na každém systému k dispozici (existuje též varianta pro MS Windows včetně verze gvim pro grafické uživatelské prostředí).

Trocha historie

První textové terminály, které se připojovaly k sálovým počítačům, uměly jen vypisovat další a další znaky na pozici kurzoru. Při přechodu na další řádek došlo k posunu celého obsahu obrazovky o jeden řádek nahoru, čímž se dole uvolnil prostor pro vypisování dalšího řádku textu (a zároveň jeden řádek na horním okraji zmizel).

Předchůdcem celoobrazovkových editorů byly řádkové editory (standardem v unixech je edv MS-DOSu pak edlin). Pracovaly tak, že vypsaly několik očíslovaných řádků zdrojového souboru a očekávaly příkaz od operátora. Tím mohlo být například: 5d (smaž řádek 5), 3s/prelkep/preklep/ (na řádku 3 nahraď první slovo druhým slovem), 2i (za druhý řádek vlož následující text) atd. Po provedení úpravy editor vypsal několik okolních řádků textu, programátor si je prohlédl a pokračoval v zadávání příkazů pro další úpravy textu.

Editor ex byl vylepšením editorem ed, který později získal celoobrazovkovou nadstavbu a tak vznikl Vim. Editor Vim má dodnes režim editoru ex a některé věci se jinak ani dělat nedají (například nahrazování textu).

Zajímavostí je, že řádkový editor edlin byl až do verze MS-DOS 5.0 jediným editorem, který byl v MS-DOSu k dispozici. Ve verzi 5 byl nahrazen programem MS-DOS Editor (editační režim QBasicu). Přesto je editor edlin součástí řady Windows NT (tedy i Windows XP, Vista, nebo 7) a dokonce je jednou z mála aplikací, které nebyly portovány do nativního Win32 programu. Poskytuje v tomto prostředí možnost dělat automatizované neinteraktivní editace textových souborů.

Ovládání Vim

Popis ovládání je velmi dobře zpracován na stránkách Pavla Satrapy:

Externí odkazy