DHCP server

Z Milan Kerslager
Verze z 23. 3. 2015, 08:32, kterou vytvořil Milan.Kerslager (diskuse | příspěvky) (Upřesnění)
Přejít na: navigace, hledání

DHCP server slouží k automatické konfiguraci stanic umístěných ve vnitřní síti. Pomocí DHCP můžete stanici přidělit nějakou nepoužívanou IP adresu (z definovaného rozsahu), sdělit ji masku sítě, adresu implicitní brány, DNS serveru a mnoho dalších podrobností. Celá konfigurace DHCP serveru je uložena v souboru </code>/etc/dhcp/dhcpd.conf</code> (dříve /etc/dhcpd.conf). Tento soubor po instalaci RPM balíčku dhcp nemusí existovat (je to ochrana proti tomu, aby někdo nevědomky nespustil v LAN další DHCP server, což by mělo za následek totální zmatení stanic).

Konfigurace DHCP démona pro CentOS 6

Nejprve nainstalujeme balíček s DHCP serverem:

yum -y install dhcp

Konfigurace DHCP démona je uložena v souboru /etc/dhcp/dhcpd.conf, jehož obsah v následujícím příkladu globálně nastavuje IP adresu DNS serveru (volba option domain-name-servers), DHCP server bude obsluhovat podsíť 10.0.0.0/255.255.255.0 (volba subnet), default gateway (brána) je pro všechny počítače v síti 10.0.0.1 (volba option routers) a počítačům budou přidělovány IP adresy z rozsahu 10.0.0.11 až 10.0.0.254 (volba range).

authoritative;
option domain-name-servers 10.0.0.1;
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
   option subnet-mask 255.255.255.0;
   option routers 10.0.0.1;
   range 10.0.0.11 10.0.0.254;
}

DHCP démona je potřeba spustit a zajistit jeho automatický start při dalším spuštění počítače:

service dhcpd start
chkconfig dhcpd on

Příklad širší konfigurace

authoritative;
default-lease-time 3600;  # pronájem IP adresy vždy na 1 hodinu (v sekundách)
option domain-name "test.cz";
option domain-name-servers 10.0.0.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option netbios-name-servers 10.0.0.1; # WINS server
option netbios-dd-server 10.0.0.1;
option netbios-node-type 8;
option netbios-scope "";
option ip-forwarding off;
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 10.0.0.1;
    range 10.0.0.11 10.0.0.254;
    ignore client-updates;
    host pc01 {
        hardware ethernet 00:60:08:7B:C9:77;
        fixed-address 10.0.0.3;
    }
}