DHCP server: Porovnání verzí

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání
(Minimální konfigurace: upřesnění)
(Upřesnění)
Řádka 1: Řádka 1:
DHCP server slouží k automatické konfiguraci stanic umístěných ve vnitřní síti. Pomocí DHCP můžete stanici přidělit nějakou nepoužívanou IP adresu (z definovaného rozsahu), sdělit ji masku sítě, adresu implicitní brány, DNS serveru a mnoho dalších podrobností. Celá konfigurace DHCP serveru je uložena v souboru /etc/dhcpd.conf. Tento soubor po instalaci RPM balíčku dhcp nemusí existovat (je to ochrana proti tomu, aby někdo nevědomky nespustil v LAN další DHCP server, což by mělo za následek totální zmatení stanic).
+
'''DHCP server''' slouží k automatické konfiguraci stanic umístěných ve vnitřní síti. Pomocí DHCP můžete stanici přidělit nějakou nepoužívanou IP adresu (z definovaného rozsahu), sdělit ji masku sítě, adresu implicitní brány, DNS serveru a mnoho dalších podrobností. Celá konfigurace DHCP serveru je uložena v souboru </code>/etc/dhcp/dhcpd.conf</code> (dříve <code>/etc/dhcpd.conf</code>). Tento soubor po instalaci RPM balíčku dhcp nemusí existovat (je to ochrana proti tomu, aby někdo nevědomky nespustil v LAN další DHCP server, což by mělo za následek totální zmatení stanic).
  
== Konfigurace DHCP démona ==
+
== Konfigurace DHCP démona pro CentOS 6 ==
 +
Nejprve nainstalujeme balíček s DHCP serverem:
  
Kromě již zmíněných informací může konfigurační soubor pro DHCP server obsahovat i pevně stanovené IP adresy pro vybrané počítače. Správce by pravděpodobně neměl radost, kdyby nějaký důležitý počítač měnil průběžně svoji IP adresu a proto může do konfiguračního souboru zapsat HW adresu síťové karty (někdy je označována také jako MAC adresa) a k ní příslušnou IP adresu. Tato situace je v příkladu zastoupena sekcí s definicí pevné IP adresy pro počítač server.
+
yum -y install dhcp
  
=== Minimální konfigurace ===
+
Konfigurace DHCP démona je uložena v souboru <code>/etc/dhcp/dhcpd.conf</code>, jehož obsah v následujícím příkladu globálně nastavuje IP adresu DNS serveru (volba <code>option domain-name-servers</code>), DHCP server bude obsluhovat podsíť 10.0.0.0/255.255.255.0 (volba <code>subnet</code>), default gateway (brána) je pro všechny počítače v síti 10.0.0.1 (volba <code>option routers</code>) a počítačům budou přidělovány IP adresy z rozsahu 10.0.0.11 až 10.0.0.254 (volba <code>range</code>).
Všechny údaje nutné přizpůsobit konkrétní situaci v síti. V následujícím příkladu je globálně nastavena IP adresa DNS serveru (volba <code>option domain-name-servers</code>), DHCP server bude obsluhovat podsíť 10.0.0.0/255.255.255.0 (volba <code>subnet</code>), default gateway (brána) je pro všechny počítače v síti 10.0.0.1 (volba <code>option routers</code>) a počítačům budou přidělovány IP adresy z rozsahu 10.0.0.11 až 10.0.0.254 (volba <code>range</code>).
 
  
 
  authoritative;
 
  authoritative;
Řádka 16: Řádka 16:
 
  }
 
  }
  
=== Širší konfigurace ===
+
DHCP démona je potřeba spustit a zajistit jeho automatický start při dalším spuštění počítače:
 +
 
 +
service dhcpd start
 +
chkconfig dhcpd on
 +
 
 +
== Příklad širší konfigurace ==
 
  authoritative;
 
  authoritative;
 
  default-lease-time 3600;  # pronájem IP adresy vždy na 1 hodinu (v sekundách)
 
  default-lease-time 3600;  # pronájem IP adresy vždy na 1 hodinu (v sekundách)
Řádka 37: Řádka 42:
 
  }
 
  }
  
DHCP démona je potřeba spustit a zajistit jeho automatický start při dalším spuštění počítače:
 
  
/etc/init.d/dhcpd start
+
<!-- Kromě již zmíněných informací může konfigurační soubor pro DHCP server obsahovat i pevně stanovené IP adresy pro vybrané počítače. Správce by pravděpodobně neměl radost, kdyby nějaký důležitý počítač měnil průběžně svoji IP adresu a proto může do konfiguračního souboru zapsat HW adresu síťové karty (někdy je označována také jako MAC adresa) a k ní příslušnou IP adresu. Tato situace je v příkladu zastoupena sekcí s definicí pevné IP adresy pro počítač server. -->
chkconfig dhcpd on
 
  
 
[[Kategorie:Síťové služby v Linuxu]]
 
[[Kategorie:Síťové služby v Linuxu]]

Verze z 23. 3. 2015, 08:32

DHCP server slouží k automatické konfiguraci stanic umístěných ve vnitřní síti. Pomocí DHCP můžete stanici přidělit nějakou nepoužívanou IP adresu (z definovaného rozsahu), sdělit ji masku sítě, adresu implicitní brány, DNS serveru a mnoho dalších podrobností. Celá konfigurace DHCP serveru je uložena v souboru </code>/etc/dhcp/dhcpd.conf</code> (dříve /etc/dhcpd.conf). Tento soubor po instalaci RPM balíčku dhcp nemusí existovat (je to ochrana proti tomu, aby někdo nevědomky nespustil v LAN další DHCP server, což by mělo za následek totální zmatení stanic).

Konfigurace DHCP démona pro CentOS 6

Nejprve nainstalujeme balíček s DHCP serverem:

yum -y install dhcp

Konfigurace DHCP démona je uložena v souboru /etc/dhcp/dhcpd.conf, jehož obsah v následujícím příkladu globálně nastavuje IP adresu DNS serveru (volba option domain-name-servers), DHCP server bude obsluhovat podsíť 10.0.0.0/255.255.255.0 (volba subnet), default gateway (brána) je pro všechny počítače v síti 10.0.0.1 (volba option routers) a počítačům budou přidělovány IP adresy z rozsahu 10.0.0.11 až 10.0.0.254 (volba range).

authoritative;
option domain-name-servers 10.0.0.1;
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
   option subnet-mask 255.255.255.0;
   option routers 10.0.0.1;
   range 10.0.0.11 10.0.0.254;
}

DHCP démona je potřeba spustit a zajistit jeho automatický start při dalším spuštění počítače:

service dhcpd start
chkconfig dhcpd on

Příklad širší konfigurace

authoritative;
default-lease-time 3600;  # pronájem IP adresy vždy na 1 hodinu (v sekundách)
option domain-name "test.cz";
option domain-name-servers 10.0.0.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option netbios-name-servers 10.0.0.1; # WINS server
option netbios-dd-server 10.0.0.1;
option netbios-node-type 8;
option netbios-scope "";
option ip-forwarding off;
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 10.0.0.1;
    range 10.0.0.11 10.0.0.254;
    ignore client-updates;
    host pc01 {
        hardware ethernet 00:60:08:7B:C9:77;
        fixed-address 10.0.0.3;
    }
}