BASH: Práce s výrazy

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Shell umí pracovat se základními výrazy, které se používají nejen pro celočíselné výpočty, ale i pro manipulaci s řetězci.

Aritmetické výrazy

Výraz, který má být vyhodnocen, se uzavírá mezi znaky $(( … )), například:

A=$((B+3-C))

Smyčku while lze pak napsat třeba takto (více o programování v shellu viz BASH: Skriptování):

CISLO=1
MAX=10
while [ $CISLO -le $MAX ]; do
  echo $CISLO
  CISLO=$((CISLO+1))
done

Reference