Aliasy, forwardování pošty, fetchmail: Porovnání verzí

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání
(+kat)
m (Fix)
 
Řádka 22: Řádka 22:
 
TODO (fetchmail, virtusertable)
 
TODO (fetchmail, virtusertable)
  
[[Kategorie:Linux]]
 
 
[[Kategorie:Síťové služby v Linuxu]]
 
[[Kategorie:Síťové služby v Linuxu]]

Aktuální verze z 6. 4. 2009, 20:12

Při doručování pošty se velmi často využívají aliasy (česky přezdívky). Lze tak snadno zařídit, aby všechna pošta pro uživatele root chodila uživateli huzva nebo aby uživatel huzva dostával i poštu adresovanou uživateli rene.huzva. Aliasy jsou umisťovány do souboru /etc/aliases, avšak samotný program sendmail používá jejich hashovanou databázi (lze ji ručně po změně souboru /etc/aliases vytvořit příkazem newaliases nebo se spolehnout na to, že si databázi přegeneruje novější program sendmail sám). Výše zmíněný příklad by byl v souboru /etc/aliases zapsán takto:

rene.huzva: huzva
root:       huzva

Pomocí aliasů lze zřídit i jednoduché distribuční listy (tj. dopis odeslaný na 1 cílovou adresu ve skutečnosti přijde více adresátům). Následující zápis zajistí doručení dopisu odeslaného na (i neexistujícího) uživatele rodina vpravo zmíněným adresátům. Pokud bude zápis uveden zároveň s výše zmíněnými aliasy, dostane dopis místo uživatele root uživatel huzva:

rodina: jane, honza, root

Všechny předchozí příklady používaly na pravé straně jména lokálních uživatelů. Na pravé straně (tj. skutečného cíle dopisu) lze uvést i adresu, která není místní:

huzva: rene.huzva@seznam.cz, huzva

Ve výše zmíněném případě dojde k tomu, že kopie došlého dopisu je zaslána i do poštovní schránky na Seznamu. K zacyklení dopisu nedojde (tj. že by sendmail dopis podle pravé strany pravidla (huzva) opět odeslal na obě adresy na pravé straně).

Do souboru s aliasy nemůže obyčejný uživatel zasahovat, a proto může každý uživatel umisťovat dodatečná pravidla do souboru .forward ve svém domácím adresáři. V souboru jsou uvedeny pouze nové cílové adresy pro doručované pošty (po jedné adrese na jednom řádku). V souboru může být uvedeno více cílových adres. Dopis pak dojde v kopiích na všechny uvedené adresy. Uvede-li uživatel na samostatný řádek i svoje přihlašovací jméno, zůstane kopie na lokálním počítači. V následujícím příkladu bude pošta uživatele huzva ponechána v místní poštovní schránce a její kopie odeslána na Seznam:

$ cat /home/huzva/.forward
huzva
rene.huzva@seznam.cz

TODO (fetchmail, virtusertable)