Čtení proměnných prostředí v jazyce C

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Proměnné prostředí jsou speciální proměnné, které se dědí do nových procesů – potomků. S jejich pomocí mohou rodičovské procesy předávat potomkům užitečné informace. Pokud v příkazovém řádku (shell) nastavíme proměnnou, je známa jen a právě v tom shellu, ve kterém jsme ji použili. Pokud pak spustíme nějaký program nebo shellový skript, proměnná již nebude dostupná, protože spuštěný program je potomkem shellu.

Chceme-li nějakou proměnnou dědit do procesů potomků, musíme ji v shellu tzv. vyexportovat, aby se z ní stala proměnná prostředí. Tímto způsobem se standardně ovlivňuje například barevné podání výpisů souborů v adresáři pomocí příkazu ls (proměnná LS_COLORS), jaký editor se má spustit v programech mutt, crontab atp. (proměnné VISUAL nebo EDITOR).

Proměnnou můžeme exportovat ihned při jejím naplnění (řádek 1) nebo dodatečně bez vlivu na její obsah (řádek 2 až 3).

export CISLO=69
BAF="Nejaky text"
export BAF

Následující program vypíše obsah proměnné BAF nebo napíše, že proměnná není definována. Používá k tomu funkci getenv().

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  char *pointer;
  pointer = getenv("BAF");
  if (pointer == NULL) {
    printf("Promenna BAF neexistuje\n");
  } else {
    printf("Promenna BAF obsahuje: %s\n", pointer);
  }
  return 0;
}

Cvičení

Příklad 1
Napište program, který vypíše proměnnou, kterou zadáte jako parametr.
Příklad 2
Napište program, který vypíše všechny nastavené proměnné (obdobu programu printenv).