Tématické plány - zimní semestr

Počítačové sítě

Týden
Přednáška
Cvičení
1 Úvod do předmětu, ustavení hranice vědomostí Doplnění vědomostí na stejnou a požadovanou úroveň
2 Internet, historie, obecné pojmy URL, významné národní a světové adresy
3 WWW - URL, HTML, proxy Rozcestníky a vyhledávače
4 Další služby (pošta, telnet, FTP) Jazyk HTML
5 Elektronická pošta Užití telnetu, FTP
6 WWW - podrobnější pohled El. pošta, konference, News
7 Topologie sítí Seznámení se školní sítí
8 Lokální síťě (LAN, WAN) Připojení školní sítě k Internetu, širší kontext
9 Přenosová média Ukázky přenosových médií
10 Analogový a digitální přenos Novell NetWare - svazky, mapování
11 Referenční model OSI Novell NetWare - přístupová práva
12 Přístup k médiu Rezerva
13 Ethernet (IEEE 802.x) Podrobnější seznámení s Ether. kabeláží šk. sítě
14 Spojování sítí Praktické ukázky (repeater, switch, router, gw., ...)
15 Protokoly rodiny TCP/IP nslookup, traceroute, ping
16 DNS DNS ve škole, na TUL a jinde
17 Opakování Opakování
18 Rezerva Rezerva

Operační systémy

Týden
Přednáška
Cvičení
1 Úvod do předmětu, ustavení hranice vědomostí Doplnění vědomostí na stejnou a požadovanou úroveň
2 Obecné pojmy, základní přehled Ukázky různých OS
3 Diskuze různých OS a jejich přehled Unix - seznámení se systémem
4 Unix - charakteristika cvičení probrané látky
5 Unix - systém souborů cvičení probrané látky
6 Unix - shell cvičení probrané látky
7 Unix - bezpečnost a přístupová práva cvičení probrané látky
8 Unix - WWW a CGI skripty cvičení probrané látky
9 Unix - zpracování textů cvičení probrané látky
10 Novell NetWare I. cvičení probrané látky
11 Novell NetWare II. cvičení probrané látky
12 Rezerva Rezerva
13 Windows '9x instalace, konfigurace desktopu
14 Windows 2000 I. instalace, konfigurace serveru
15 Windows 2000 II. instalace, konfigurace serveru
16 Windows 2000 III. instalace, konfigurace serveru
17 Opakování Opakování
18 Rezerva Rezerva

Technika počítačů

Týden
Přednáška
Cvičení
1 Úvod do předmětu, ustavení hranice vědomostí Seznámení s poč. sítí a používanými OS
2 Počítačová síť školy a možnosti jejího využití cvičení probrané látky
3 Počítačová síť školy a možnosti jejího využití cvičení probrané látky
4 Používání dostupných OS cvičení probrané látky
5 Používání dostupných OS Konfigurace PC v síti
6 Vlastní počítačová síť cvičení probrané látky
7 Připojení k Interentu cvičení probrané látky
8 Připojení k Interentu cvičení probrané látky
9 Opakování Opakování
10 Rezerva Rezerva
11 Spojování sítí cvičení probrané látky
12 Spojování sítí cvičení probrané látky
13 Základní protokoly sítí cvičení probrané látky
14 Základní protokoly sítí cvičení probrané látky
15 Start počítače, BIOS cvičení probrané látky
16 Instalace OS, systémové soubory cvičení probrané látky
17 Opakování Opakování
18 Rezerva Rezerva

Tématické plány - letní semestr

Počítačové sítě

Týden
Přednáška
Cvičení
1 Shrnutí zimního semestru Shrnutí zimního semestru
2 Návrh přidělení IP adres, dělení na podsítě Samostaný návrh sítě
3 Směrování IP Návrh routovacích tabulek
4 Rodina protokolů TCP/IP Implementace TCP/IP v OS Windows, DOS, Unix
5 Rodina protokolů TCP/IP Samostatná konfigurace TCP/IP
6 Aktivní a pasivní síťové prvky v praxi Realizace malé sítě
7 Připojení počítače k Internetu (dial-up) Realizace modemového připojení
8 Konfigurace TCP/IP v lokální síti Konfigurace TCP/IP v různých OS
9 Konfigurace TCP/IP v lokální síti (BOOTP, DHCP) Rezerva
10 Intranet a jeho služby - WWW, FTP Zprovoznění Intranetového WWW a FTP serveru
11 Intranet a jeho služby - pošta, groupwarové systémy Práce s Intranetem
12 Shrnutí Samostatná realizace probraných kapitol
13 Připojení poč. sítě k Internetu - WWW via proxy cache Konfigurace proxy cache
14 Připojení poč. sítě k Internetu - pošta Zprovoznění poštovního uzlu
15 Připojení poč. sítě k Internetu - maškaráda, firewall Realizace firewallu
16 Exkurze - malá síť připojená pomocí dial-up Rozbor realizace školní sítě
17 Exkurze - velká síť (TUL) Samostatná práce
18 Rezerva Rezerva

Operační systémy

Týden
Přednáška
Cvičení
1 Shrnutí zimního semestru Shrnutí zimního semestru
2 Úvod do teorie OS, základní pojmy Práce s OS Windows
3 Schémata počítačů, klasifikace OS Práce s OS Linux
4 HW prostředky využívané OS Diskuze ovládání různých HW
5 HW prostředky využívané OS Ovladače HW v DOSu, Windows, Unixu
6 HW prostředky využívané OS Rozbor ovladače HW v OS Linux
7 Procesy Správa procesů v OS Unix
8 Procesy Správa procesů v OS Windows, Mac a OS/2
9 Procesy Rezerva
10 Memory managment - správa paměti Aplikace MM v různých procesorech
11 Memory managment - správa paměti Rozbor MM v DOSu, Windows, Mac
12 Memory managment - správa paměti Memory managment v OS Linux
13 Shrnutí Shrnutí
14 Windows NT samostatná práce s OS
15 OS/2 samostatná práce s OS
16 Linux samostatná práce s OS
17 Samostané řešení připojení sítě (libovolný OS) Samostané řešení připojení sítě (libovolný OS)
18 Opakování Opakování

Technika počítačů

Týden
Přednáška
Cvičení
1 Shrnutí zimního semestru Shrnutí zimního semestru
2 Napájení, záložní zdroje cvičení probrané látky
3 Systémy úspory el. energie cvičení probrané látky
4 Základní deska cvičení probrané látky
5 Procesory cvičení probrané látky
6 Sběrnice PC (ISA, EISA, VL-BUS) cvičení probrané látky
7 Sběrnice PC (PCI) cvičení probrané látky
8 Porty, USB, IrDA cvičení probrané látky
9 Opakování Opakování
10 Rezerva Rezerva
11 Tiskárny, klávesnice, myš... cvičení probrané látky
12 HDD, FDD, IDE cvičení probrané látky
13 CD, páskové jednotky cvičení probrané látky
14 Grafické karty, akcelerace cvičení probrané látky
15 Monitory, displeje cvičení probrané látky
16 Souborové systémy, přístupová práva cvičení probrané látky
17 Rezerva Rezerva
18 Opakování Opakování