Příklady k PHP 3.x

Tyto stránky pocházejí někdy z roku 1996 (PHP/FI 1.9) a jsou staré a neudržované (doplněno pouze info o 3.0)

 

PHP je jednoduchý jazyk používaný pro psaní skriptů přímo do HTML dokumentu. Tento postup snižuje zátěž serveru, zvyšuje přehlednost a přináší větší možnosti zabezpečení serveru oproti klasickým CGI skriptům. Jazyk je podobný jazyku C, Perlu i shellovým dávkám. Znáte-li Pascal, najdete též mnoho podobného. Spolu s přístupem do databází je to ideální nástroj na oživení a dynamické generování Vašich stránek.

Přechod z verze 2.x na 3.x je téměř bezbolestný. Hlavní rozdíl je v ukončování bloků programu PHP, které u nové verze končí ?> (u staré pouze znak >). Další malý rozdíl jsem postřehl u definice funkcí, které se teď blíží jazyku C.

Originální dokumentace je v angličtině. Můžete se podívat na domovskou stránku PHP. U p. Koska najdete několik dalších užitečných odkazů i na stránky s dalšími příklady.

Následující příklady jsou skutečné PHP stránky, které malá procedura převádí do tohoto komentovaného dokumentu. Pokud byste chtěli sami modifikovat kód příkladů, stačí, když si v prostoru WWW serveru, který PHP skripty podporuje, vytvoříte soubor s příponou .php a předložené kódy vložíte do HTML kostry stránky tak, jak je naznačeno v následujícím příkladě:

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Nadpis okna</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">

<? echo "Hello world." ?>

</BODY>
</HTML>

Syntaxe jazyka

Každá instrupce jazyka PHP je ohraničena na začátku <? a na konci ?>. Instrukce mohou být sdružovány do skupin mezi jedním párem <? ?>, když jsou odděleny středníkem. Dokumenty, které mají být interpretovány modulem PHP, musí mít koncovku .php nebo .pht (například index.php). Samozřejmě PHP musí umět Váš WWW server, protože to je on, kdo tyto programy provádí. Ke klientovi se dostane pouze hotový výstup úseků programů.

Hello world

Nejjednodušší prográmek na světě.

phpinfo()

Tato funkce Vám vypíše mnoho zajímavých informací. Některé z nich můžete použít ve svých programech (viz následující příklad).