Otázky z OPS pro V2 (zimní období 2006/2007)

  1. Úvod do operačních systémů (OS)
  2. Hardwarové prostředky využívané počítačem
  3. Procesy v operačním systému
  4. Správa paměti v operačním systému, Apple
  5. Unix - úvod
  6. Unix - příkazový řádek
  7. Unix - aplikace