Otázky z TEP pro P4 (maturita 2006)

Ústní maturitní zkouška (22.5.2006)

  1. Internet a WWW
  2. Šifrování, digitální podpis
  3. Bezdrátové sítě WiFi
  4. Rodina protokolů TCP/IP
  5. Počítač IBM PC a kompatibilní
  6. Stavba počítače
  7. Ukládání dat
  8. Vstupní a výstupní zařízení
  9. Operační systémy

Praktická maturitní zkouška (5.5.2006)

PC, MS Windows a sdílení souborů v síti
Sestavte počítač z dostupných komponent. Nainstalujte připravený systém MS Windows XP. Zprovozněte připojení k Internetu prostřednictvím školní počítačové sítě (konfigurace pomocí DHCP). Založte neprivilegované uživatele, vytvořte adresář C:\TEMP, který bude pomocí skupinového oprávnění umožňovat neprivilegovaným uživatelům čtení i zápis. Nastavte sdílení tak, aby stejní uživatelé z druhého počítače mohli tento adresář využívat i prostřednictvím sítě (čtení i zápis). Rozeberte a zdůvodněte použité nastavení oprávnění.
PC, MS Windows a sdílení připojení k Intenetu, WiFi
Sestavte počítač z dostupných komponent, použijte 2 síťové karty. Nainstalujte připravený systém MS Windows XP. Zprovozněte připojení počítače k Internetu prostřednictvím školní počítačové sítě (konfigurace pomocí DHCP). Nastavte sdílení tohoto připojení a pomocí druhé síťové karty připojte další počítač. Zprovozněte na druhém počítači přístup k Internetu pomocí propojení UTP kabelem. Nahraďte propojení pomocí UTP kabelu bezdrátovým WiFi spojem. Zajistěte co nejlepší bezpečnost bezdrátové sítě a popište ji.