Otázky z PCS a OPS pro V2 (2004/2005)

Počítačové sítě

 1. Internet - základní přehled
 2. Počítačové sítě
 3. Referenční model OSI
 4. Přenosová média a přenos dat
 5. Sdílená média
 6. Síťové technologie
 7. Rodina protokolů TCP/IP
 8. Spojování sítí, směrování v IP sítích
 9. DNS
 10. Elektronická pošta, NetNews
 11. Připojení k síti (Internetu)
 12. Bezpečnost v počítačových sítích

Operační systémy

 1. Úvod do operačních systémů (OS)
 2. Hardwarové prostředky využívané počítačem
 3. Procesy v OS
 4. Správa paměti v OS
 5. Systémy souborů v OS
 6. Unix - úvod
 7. Unix - systém
 8. Unix - příkazový řádek