Otázky z TEP pro P4 (maturita 2005)

  1. Internet a WWW
  2. Šifrování, digitální podpis
  3. Databáze a jazyk SQL
  4. Počítač IBM PC kompatibilní
  5. Stavba PC
  6. Ukládání dat
  7. Vstupní a výstupní zařízení