Otázky k závěrečné zkoušce z PCS a OPS pro V2/2004

Dne 10.5.2004 byly po dohodě se studenty uzavřeny níže uvedené otázky. Jsou určeny pro zkoušku třídy V2 v letním semestru školního roku 2003/2004 a pro jejich následující závěrečnou zkoušku na začátku roku 2005.

Počítačové sítě

 1. Internet - základní přehled
 2. Referenční model OSI
 3. Přenosová média a přenos dat
 4. Lokální sítě
 5. Sdílená média
 6. Síťové technologie
 7. Internet Protocol (IP)
 8. Směrování (routing)
 9. DNS
 10. Elektronická pošta, NetNews
 11. Modemy
 12. Bezpečnost, připojení sítě k Internetu

Operační systémy

 1. Úvod do OS
 2. Hardwarové prostředky využívané počítačem
 3. Procesy
 4. Správa paměti (Memory managment)
 5. Systémy souborů
 6. Novell NetWare
 7. Microsoft Windows
 8. Unix - úvod
 9. Unix - systém
 10. Unix - příkazový řádek