Otázky z PCS a OPS pro V2 (zima 2003/2004)

Počítačové sítě

 1. Internet - základní přehled
 2. Síťový model OSI
 3. Lokální sítě
 4. Síťové technologie
 5. Směrování (routing)
 6. DNS
 7. Elektronická pošta, NetNews
 8. Bezpečnost, připojení sítě k Internetu

Operační systémy

 1. Úvod do OS
 2. Hardwarové prostředky využívané počítačem
 3. Procesy
 4. Víceúlohové systémy