Otázky TEP V1 (zima 2004)

Počítačové sítě

  1. Počítačové sítě, Internet - přehled
  2. Protokoly rodiny TCP/IP
  3. Další protokoly v poč. sítích s protokolem TCP/IP
  4. Elektronická pošta
  5. DNS
  6. Spojování sítí
  7. Přenosy dat
  8. Šifrování na Internetu