Redhat-i386-cs

Tento dokument by měl obsahovat popis, co je potřeba přidat do čisté RedHat 6.0 distribuce, aby se stala "Českou". Veškeré připomínky a doplňky jsou vítány na adrese: milan.kerslager@spsselib.hiedu.cz

Podrobnosti o výrobě CD s RedHat distribucí najdete na adrese: http://www.spsselib.hiedu.cz/~kerslage/manuals/linux/RedHat-CD.phtml

V kořenovém adresáři budou tyto adresáře a soubory:

RedHat/
doc/
dosutils/
images/
local/
Copying
Readme
RPM-PGP-KEY
Na našem CD oproti "oficiálnímu" od RedHatu chybí adresář misc, který není potřeba (obsahuje strom se soubory na výrobu instalačních disket atp.), pokud se opraví soubor dosutils/autoexec.bat dle popisu na již zmíněné adrese (ušetříme cenných 40MB).

Co se týká zahrnutí updatů nebo jiných balíků do standardní distribuce, je pole stále otevřené. Diskuzi vyvolává adresář local, který by mohl obsahovat zhruba toto:

Czech HOWTO
Není zatím aktualizované
Linuxové noviny
Jistě by bylo dobré zařadit dostupnou dokumentaci, která je v tomto případě kvalitní. Otázkou zůstává, jestli zařadit celý strom, nebo jen určité typy souborů (např. HTML podobu).
Fortune-cs
Ty sem bezpochyby patří :-)
cdrecord & mkisofs
Patch, který je zahrnut v tomto balíku, umožňuje vytvářet image pro pálení CD, který zvládá češtinu i pro Joliet fs používaný ve Windows. Nová verze cdrecord umí též DAO (Disk At Once - velmi dobré pro pálení zvukových CD, protože nedělá mezery mezi jednotlivými stopami)
Český ispeel
Na tomto projektu pracuje p. Kolář
Textutils
V těchto utilitách je obsažen program sort, který třídí podle českého řazení.
WWW server Apache
Poměrně kontroverzní aplikace co se týká podpory češtiny. Je pravda, že nové browsery podporu češtiny na straně serveru nepotřebují, ale starší ano. Češtinu lze řešit mnoha způsoby (mod_czech, Čeština pro PHP a další). V současné době je vyroben Apache s mod_czech patchem pro čeké PHP v RPM, která jsou navíc v několika vydáních podle použité databáze (PostgreSQL, MySQL, žádná databáze).
csTeX
RPM od M. Choury, příště by snad měl být CSTeX součástí standardního teTeXu (zásluha P. Olšáka).
Samba
Není potřeba žádný nový balík/úpravy, jen do konfiguračního souboru /etc/smb.conf je potřeba přidat:
client code page = 852
character set = iso-8859-2
Kryptovací záležitosti
Ty nejsou v standardním RH z licenčních důvodů. Jedná se o: SSLeay, SSL pro Apache, libdes, pgp, SSH, sslwrap, pidentd
Fortify
M. Mráka: "Fortify je program, který umí upravit mezinárodní verzi Netscape tak, aby používala 128 bitové šifrování místo původního 40 bitového. Nevím jestli má cenu dělat z toho rpmko, asi bych tam dal jenom tgz."
Aktuální verze jádra
Vzhledem k velikosti by bylo vhodné jej zařadit. Zřejmě nemá smysl se zabývat řadou 2.0.x.
Emacs - csutils
Novější, než 4.1 zřejmě nejsou.
WYSIWYG balíky
Jedná se o ApplixWare, StarOffice a WordPerfect. Zde je problém s licencemi, zvláště pro "oficiálnější" distribuování tohoto CD.

ToDo:

Čeština obecně

Patch do X (je vůbec potřeba?):
Psaní znaků, které nejsou v ISO-8859-1, ale jsou v ISO-8859-2:
--- /usr/X11R6/lib/X11/locale/iso8859-2/XLC_LOCALE.orig Tue Apr 27 15:15:30 1999
+++ /usr/X11R6/lib/X11/locale/iso8859-2/XLC_LOCALE   Tue Apr 27 15:14:44 1999
@@ -67,7 +67,7 @@
 
 
 
-    ct_encoding   ISO8859-2:GR;
+    ct_encoding   ISO8859-2:GR; ISO8859-1:GR
 }
 
 END XLC_XLOCALE

Možnost psát ů přes u+háček:
--- /usr/X11R6/lib/X11/locale/iso8859-2/Compose.old   Thu Apr 29 10:44:27 1999
+++ /usr/X11R6/lib/X11/locale/iso8859-2/Compose Mon Mar 29 17:09:08 1999
@@ -437,6 +437,8 @@
 <dead_caron> <s>            : "\271"    scaron
 <dead_caron> <t>            : "\273"    tcaron
 <dead_caron> <z>            : "\276"    zcaron
+<dead_caron> <U>            : "\331"    Uring
+<dead_caron> <u>            : "\371"    uring
 <dead_cedilla> <S>           : "\252"    Scedilla
 <dead_cedilla> <C>           : "\307"    Ccedilla
 <dead_cedilla> <T>           : "\336"    Tcedilla

Čeština na kozoli. Zde je problém: sice je to unicodová čeština, ale nějak se nezapíná na všech konzolích. Na každou zvlášť je potřeba poslat: echo -ne '\033(K'
/etc/sysconfig/i18n
-------------------
# narodni prostredi
LANG=cs
LINGUAS=cs
LC_ALL=cs_CZ
# ceska Unicodova konzole s fontem 16 nebo 08
SYSFONT=ucw16.psf
UNIMAP=latin2-ucw.uni
SYSFONTACM=latin2-ucw.scrnmap