IPX v Linuxu aneb NetWare zdarma

Automatická konfigurace IPX rozhraní:

  modprobe ipx
  ipx_configure --auto_interface=on --auto_primary=on
  cat /proc/net/ipx_*
Pozn: chvíli to trvá (10-30 vteřin)

Ruční konfigurace IPX rozhraní:

rozhraní pro rozhraní eth0, rámec Ethernet II, číslo sítě 12 (primární interface) a rámec 802.3, číslo sítě 13:
  modprobe ipx
  ipx_interface add -p eth0 etherii 12
  ipx_interface add  eth0 802.3  13

Po těchto krocích si můžeme ověřit konfiguraci například takto:

  monkey:~# cat /proc/net/ipx_interface
  Network  Node_Address  Primary Device   Frame_Type
  00000012  00A024D6F9F9  Yes   eth0    EtherII
  00000013  00A024D6F9F9  No    eth0    802.3

  monkey:~# cat /proc/net/ipx_route
  Network  Router_Net  Router_Node
  00003333  00000012   0020AFF67402
  00001111  00000013   0020AFF67402
  00000013  Directly   Connected
  00000012  Directly   Connected

  monkey:~# ifconfig eth0
  eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:A0:24:D6:F9:F9
       inet addr:10.1.1.1 Bcast:10.1.1.255 Mask:255.255.255.0
       IPX/Ethernet II addr:00000012:00A024D6F9F9
       IPX/Ethernet 802.3 addr:00000013:00A024D6F9F9
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
       RX packets:587 errors:0 dropped:0 overruns:0
       TX packets:141 errors:0 dropped:0 overruns:0
       Interrupt:10 Base address:0x6100

Zrušení IPX rozhraní:

  ipx_configure --auto_interface=off --auto_primary=off
  ipx_interface delall
  rmmod ipx

Patchování jádra (P. Vandrovec) - nové možnosti

  cd /usr/src
  tar xzf linux-2.0.35.tar.gz
  zcat 2.0.36-pre-patch-16.gz | patch -s -p0
  zcat ncpfs-2.2.0-kernel-2.0.34.gz | patch -s -p0

Konfigurace jádra po aplikaci patche:

  monkey:/usr/src/linux# make config
  [...]
  The IPX protocol (CONFIG_IPX) [Y/m/n/?]
  [...]
  NCP filesystem support (to mount NetWare volumes) (CONFIG_NCP_FS) [Y/m/n/?]
    Packet singatures (CONFIG_NCPFS_PACKET_SIGNING) [Y/n/?]
    Proprietary file locking (CONFIG_NCPFS_IOCTL_LOCKING) [N/y/?]
    Clear remove/delete inhibit when needed (CONFIG_NCPFS_STRONG) [N/y/?]
    Use NFS namespace if available (CONFIG_NCPFS_NFS_NS) [N/y/?]
    Use LONG (OS/2) namespace if available (CONFIG_NCPFS_OS2_NS) [N/y/?]
    Allow mounting of volume subdirectories (CONFIG_NCPFS_MOUNT_SUBDIR) [Y/n/?]
  [...]
  monkey~# make dep clean zImage modules modules_install

NCP utility:

Příklad souboru ~/.nwclient:
  # Osobní účet, raději bez hesla (heslo bude nutné vkládat pokaždé ručně)
  PRUM/RENE.HUZVA
  # Anonymní účet na serveru BIMBO, bez hesla
  BIMBO/GUEST -
  # Poloveřejný účet pro návštevy s heslem pižďuch
  PRUM/NAVSTEVA pizduch
Pokud takový soubor nemáme, je potřeba uvádět jméno serveru a uživatelské jméno na každé příkazové řádce.

Základní utility

Příkaz Popis příkazu Ekvivalent v NW 3.x
slist výpis známých NW serverů v síti slist
nwuserlist výpis uživatelů připojených k NW serveru userlist
nsend zasílání zpráv uživatelům send
ncopy NW file copy (v rámci jednoho serveru) ncopy
nwpasswd změna NW hesla setpass
nwfsinfo informace o NW serveru ???
ncpmount připojení disků z NW
ncpumount odpojení NW disků
Tab. 3: Základní utility

ncpmount a ncpumount

  ncpmount -S server -U uživatel /home/huzva/novell
  ncpmount /home/huzva/novell

Parametry příkazové řádky:

PřepínačPopis přepínačeImplicitní hodnota
-S server jméno připojovaného NW serveru první v .nwclient
-U uživatel jméno uživatele na NW serveru podle .nwclient
-b přihlášení k bindery přihlášení k NDS
-P heslo uživatelovo heslo podle .nwclient
-n uživatel nemá heslo podle .nwclient
-b připojit se v režimu bindery pokud lze, nejprve k NDS
-V svazek připojit pouze tento svazek připojit všechny svazky
-u UID uživatel vlastnící připojený strom aktuální uživatel
-g GID skupina vlastnící připojený strom aktuální skupina
-f práva přístupová práva k souborům 0755
-d práva přístupová práva k adresářům 0755
Tab. 4: Parametry příkazové řádky