Suplování:   Pátek 23.6.2017 (Lichý týden)

datum výpisu: 23.6.2017 (7:48)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

L2

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Rozkovcová Aneta (PedD)

-

-

-

Kp

-

....

-

-

-

-

-

Bernátová Zuzana (úř)

-

-

Ml

..

-

..

Če

-

-

-

-

Holubcová Blanka (Absc)

     

..

-

         

Kirschnerová Eva (PedD)

-

..

Ko

-

Tb

..

..

-

-

-

-

Kolnerová Michaela (nem)

 

-

-

..

Os

Os

-

-

   

Valentová Jarmila (nem)

 

..

Tb

Hu

Šm

Kt

-

-

-

-

 

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A105

škol

škol

škol

škol

škol

škol

škol

škol

škol

škol

škol

A330

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Změny v rozvrzích učitelů:

Semerád Jaroslav

1.hod

změna

PRA

E3A (PRA3)

(A110)

 
 

2.hod

změna

PRA

E3A (PRA3)

(A110)

 
 

3.hod

změna

PRA

E3A (PRA3)

(A110)

 

Rozkovcová Aneta

0.- 10. hod Obecný pedagogický dozor

Černá Alice

6.hod

spojeno (Bá úř)

ANJ

L1 (CIJ1)

(A241)

 

Dousková Jana

3.hod

odpadá

NEJ

L2 (Nj 2)

 

exkurze

Hujer Petr

3.hod

supl. (Va nem)

TED

E1A

(A307)

za odpadlou

Jirsáková Jiřina

5.hod

supl. (Há Absc)

MAT

P3

(A110)

za odpadlou

 

6.hod

změna

MAT

P3

(A110)

 

Kalinová Jana

5.hod

změna

CHE

L3

(A323)

 
 

6.hod

změna

STR

L3

(A323)

 

Kirschnerová Eva

0.- 10. hod Obecný pedagogický dozor

Kopal Ivan

2.hod

supl. (Ká PedD)

MAT

P2

(A108)

za odpadlou

 

3.hod

přesun <<

MAT

S1B

(A243)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

MAT

S1B

 

na 3.hod

Krajcsovicsová Lenka

4.hod

změna

ZSV

P3

(A110)

 

Králová Pavla

3.hod

spojeno (Rá PedD)

ANJ

E2A (CIJ2)

(A238)

 
 

4.hod

změna

ANJ

E1A (CIJ1)

(A307)

 

Krotil Stanislav

5.hod

supl. (Va nem)

CJL

L1

(A307)

za odpadlou

Machálková Lucie

2.hod

změna

ANJ

L3 (CIJ2)

(A323)

 
 

2.hod

spojeno (Bá úř)

ANJ

L3 (CIJ1)

(A323)

 

Osčádal Jaromír

5.hod

spojeno (Kw nem)

IKT

E1A (Sk 2)

(A211)

 
 

6.hod

spojeno (Kw nem)

IKT

E1A (Sk 2)

(A211)

 

Pantálková Alena

3.hod

změna

ANJ

P3 (ANJ2)

(A242)

 
 

4.hod

přesun <<

ANJ

E1B (CIJ1)

(A242)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

ANJ

E1B (CIJ1)

 

na 4.hod

Poláková Eva

0.hod

přesun <<

ANJ

E3B (ANJ1)+

(A325)

z 5.hod

 

5.hod

přesun >>

ANJ

E3B (ANJ1)+

 

na 0.hod

 

6.hod

odpadá

ANJ

L2 (Aj 1)

 

exkurze

Prokeš Vladimír

3.hod

supl. (Kw nem)

ZAE

P1

(A106)

za odpadlou

Rejc Ivo

6.hod

odpadá

ANJ

L2 (Aj 2)

 

exkurze

Salačová Dagmar

4.hod

přesun <<

ANJ

E1B (CIJ2)

(A320)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

ANJ

E1B (CIJ2)

 

na 4.hod

Stehlík Michal

4.hod

odpadá

MME

L2

 

exkurze

Šímová Eva

4.hod

supl. (Va nem)

CJL

S3A

(A244)

za odpadlou

Táborský Petr

2.hod

supl. (Va nem)

TED

L1

(A237)

za odpadlou

 

4.hod

supl. (Ká PedD)

TED

S1B

(A243)

za odpadlou

Zákoucký Vít

1.hod

odpadá

TEV

L2 (Chl)

 

exkurze

 

2.hod

odpadá

TEV

L2 (Chl)

 

exkurze

Změny v rozvrzích tříd:

E1A

3.hod

TED

 

(A307)

supluje

Hujer Petr

(Va)

 

4.hod

ANJ

CIJ1

(A307)

změna

Králová Pavla

 
 

5.hod

IKT

Sk 2

(A211)

spojí

Osčádal Jaromír

(Kw)

 

6.hod

IKT

Sk 2

(A211)

spojí

Osčádal Jaromír

(Kw)

E1B

4.hod

ANJ

CIJ1

(A242)

přesun <<

Pantálková Alena

z 6.hod

 

4.hod

ANJ

CIJ2

(A320)

přesun <<

Salačová Dagmar

z 6.hod

 

4.hod

TED

   

odpadá

 

(Kw)

 

6.hod

ANJ

CIJ1

 

přesun >>

 

na 4.hod

 

6.hod

ANJ

CIJ2

 

přesun >>

 

na 4.hod

P1

3.hod

ZAE

 

(A106)

supluje

Prokeš Vladimír

(Kw)

S1B

3.hod

MAT

 

(A243)

přesun <<

Kopal Ivan

z 6.hod

 

4.hod

TED

 

(A243)

supluje

Táborský Petr

(Ká)

 

6.hod

MAT

   

přesun >>

 

na 3.hod

L1

2.hod

TED

 

(A237)

supluje

Táborský Petr

(Va)

 

5.hod

CJL

 

(A307)

supluje

Krotil Stanislav

(Va)

 

6.hod

ANJ

CIJ1

(A241)

spojí

Černá Alice

(Bá)

E2A

3.hod

ANJ

CIJ2

(A238)

spojí

Králová Pavla

(Rá)

P2

2.hod

MAT

 

(A108)

supluje

Kopal Ivan

(Ká)

L2

0.- 10. hod exkurze

E3A

0.hod

ANJ

ANJ1

(A325)

přesun <<

Poláková Eva

z 5.hod

 

1.hod

PRA

PRA3

(A110)

změna

Semerád Jaroslav

 
 

2.hod

PRA

PRA3

(A110)

změna

Semerád Jaroslav

 
 

3.hod

PRA

PRA3

(A110)

změna

Semerád Jaroslav

 
 

5.hod

NEJ

NEJ

 

odpadá

 

(Bá)

 

5.hod

ANJ

ANJ1

 

přesun >>

 

na 0.hod

 

6.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ká)

E3B

0.hod

ANJ

ANJ1

(A325)

přesun <<

Poláková Eva

z 5.hod

 

5.hod

NEJ

NEJ

 

odpadá

 

(Bá)

 

5.hod

ANJ

ANJ1

 

přesun >>

 

na 0.hod

P3

3.hod

ANJ

ANJ2

(A242)

změna

Pantálková Alena

 
 

4.hod

ZSV

 

(A110)

změna

Krajcsovicsová Lenka

 
 

5.hod

MAT

 

(A110)

supluje

Jirsáková Jiřina

(Há)

 

6.hod

MAT

 

(A110)

změna

Jirsáková Jiřina

 

S3A

4.hod

CJL

 

(A244)

supluje

Šímová Eva

(Va)

 

5.hod

NEJ

NEJ

 

odpadá

 

(Bá)

S3B

5.hod

NEJ

NEJ

 

odpadá

 

(Bá)

L3

1.hod

MAT

   

odpadá

 

(Va)

 

2.hod

ANJ

CIJ2

(A323)

změna

Machálková Lucie

 
 

2.hod

ANJ

CIJ1

(A323)

spojí

Machálková Lucie

(Bá)

 

5.hod

CHE

 

(A323)

změna

Kalinová Jana

 
 

6.hod

STR

 

(A323)

změna

Kalinová Jana

 

 

Zpracováno v systému Bakaláři